Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Wykaz kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie edukacja

10 grudnia 2015

W załączeniu wykaz kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie edukacja.

Informacja o naborze kandydatów na ekspertów PO WER w dziedzinie EDUKACJA

20 października 2015

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie EDUKACJA, który został ogłoszony na stronie www.efs.men.gov.pl w dniu 26 sierpnia 2015 r. został zakończony. 

Kandydaci dopuszczeni do testu wiedzy, którzy pozytywnie go zaliczyli zostaną wpisani (po podpisaniu umów ramowych) do Wykazu kandydatów na ekspertów POWER w dziedzinie EDUKACJA.

Wykaz zawierający minimalny zakres danych zostanie zamieszczony w niniejszej zakładce i będzie sukcesywnie aktualizowany.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER