Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Projekty pozakonkursowe

Ilustracja kategorii

Informacja o naborze - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń

18 stycznia 2016

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Poniżej pliki do pobrania:


1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego - Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Informacja o naborze - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

18 stycznia 2016

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty, (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego - Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Informacja o naborze - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

31 grudnia 2015

Wezwanie do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego - Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji - Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

 

Informacja o naborze - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

29 października 2015

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).

 

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego - Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

 

Informacja o naborze - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Partnerstwo

31 sierpnia 2015

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum na rzecz partnerów społecznych w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w typie projektu Wdrożenie mechanizmów strategicznych współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Poniżej pliki do pobrania:
1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego - Wezwanie Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

 

 

wzywam
do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinasowanie projektu
pozakonkursowego koncepcyjnego Partnerstwo na rzecz kształcenia
zawodowego. Etap 1: Forum na rzecz partnerów społecznych w ramach
działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki, w typie projektu Wdrożenie mechanizmów
strategicznych współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER