Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych to: opracowane przez Centrum Nauki Kopernik szczegółowy katalog wyposażenia dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych szczegółowe katalogi wyposażenia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.