Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych

Ilustracja kategorii

Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych

30 czerwca 2015

Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych to: opracowane przez Centrum Nauki Kopernik szczegółowy katalog wyposażenia dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych szczegółowe katalogi wyposażenia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja "Fundusze europejskie na edukację w latach 2014-2020. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych."

11 lipca 2014

10 lipca 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja pt.: Fundusze europejskie na edukację w latach 2014-2020. Nauczanie przedmiotów przyrodniczych.

Tematem spotkania była problematyka nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych oraz jej miejsce w nowej perspektywie finansowej. W dniu 10 lipca br. w Centrum Nauki Kopernik przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji oświatowych spotkali się, aby dyskutować o możliwościach i wyzwaniach w zakresie podnoszenia jakości edukacji przyrodniczej w Polsce.

Do współpracy przy organizacji spotkania Ministerstwo zaprosiło Centrum Nauki Kopernik, realizujące projekt „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”. W projekcie są opracowywane m.in. rekomendacje dotyczące edukacji przyrodniczej w klasach 4-6 szkoły podstawowej uwzględniające model pracy nauczyciela z uczniem, przykładowe działania edukacyjne oraz listę wyposażenia szkolnej pracowni przyrody.

Współorganizatorem wydarzenia jest również Instytut Badań Edukacyjnych, który opracował rekomendacje dotyczące zarówno wyposażenia szkolnych pracowni przyrodniczych jak i warunków brzegowych szkoleń nauczycieli i zmian w organizacji pracy szkoły na III i IV etapie. Dokumenty te są dostępne na stronie Ministerstwa www.efs.men.gov.pl. W trakcie konferencji zaproszeni prelegenci – przedstawiciele środowiska naukowego, nauczycielskiego i samorządowego dzielili się wiedzą, doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi edukacji przyrodniczej.

Materiały z konferencji:

  •  Wsparcie edukacji ze środków EFS w latach 2014-2020 - LABORATORIA PRZYRODNICZE

Pobierz plik (773 KB)

  • Przyroda. Podstawa Programowa Klasy IV-VI - cele kształcenia, wymagania ogólne

Pobierz plik (221 KB)

  • Cele edukacji przyrodniczej - doświadczenia na lekcjach fizyki

Pobierz plik (1,3 MB)

  • Kompetencje, organizacja pracy, sprzęt - Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, III i IV etap edukacyjny

Pobierz plik (729 KB)

  • Edukacja z Centrum Nauki Kopernik

Pobierz plik (937 KB)

Dokumenty:

  • Szkoły podstawowe - Rekomendacje dotyczące budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez całe życie, w tym wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne narzędzia nauczania

Pobierz plik (221 KB)

  • Szkoły gimnazjalne - Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na III etapie edukacyjnym

Pobierz plik (735 KB)

  • Szkoły ponadgimnazjalne - Rekomendacje dotyczące podstawowego wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz zasad i organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na IV etapie edukacyjnym

Pobierz plik (788 KB)

Zdjęcia:

fot1

fot2

fot3

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER