Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Konferencje

Ilustracja kategorii

MOC W REGIONACH II

22 czerwca 2015

Konferencja pt.: Moc w regionach II - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Kraków, 18 - 19 grudnia 2014 r.

Było to drugie spotkanie, nawiązujące do konferencji Moc w regionach, która odbyła się w Krakowie w listopadzie 2013 roku. W trakcie konferencji przedyskutowano wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które określają zasady realizacji projektów w obszarze edukacji w ramach krajowego i regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014 – 2020. Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitych ram i zasad realizacji usług edukacyjnych, zarówno w obszarze kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i edukacji osób dorosłych.
Strona konferencji:

MOC W REGIONACH

22 czerwca 2015

Konferencja „Moc w regionach - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji”
Kraków, 28 - 29 listopada 2013 r.

Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli Regionów ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi działań na rzecz edukacji w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój i Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014 - 2020. Zaprezentowano stan przygotowania RPO i Szczegółowego Opisu Priorytetów przez wybrane regiony. Przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat oczekiwanych efektów działań na poziomie regionalnym i centralnym w obszarze edukacji.

Strona konferencji:

 

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER