Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów” został zaakceptowany 18 czerwca 2015 r.