• FAQ dot. praw autorskich w ramach projektów PO KL

Informacje zawarte w dokumencie stanowią ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, dot. problematyki związanej z prawami autorskimi.