Departament Funduszy Strukturalnych MEN, jako Instytucja Pośrednicząca rozpoczyna konsultacje Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu III POKL "Wysoka jakość systemu oświaty". Projekt dokumentu do konsultacji zamieszczamy poniżej w wresji do pobrania.

Uwagi do Planu można zgłaszać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2010 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Przekazane uwagi zostaną przeanalizowane przez Instytucję Pośredniczącą MEN i omówione na Grupie Roboczej ds. Edukacji PO KL. Wypracowane na tej podstawie wnioski zostaną uwzględnione w Planie Działań na 2011 r.

Plan Działania jest dokumentem opracowywanym osobno dla każdego z Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) i stanowi doprecyzowanie jego zapisów. Odpowiedzialność za jego przygotowanie spoczywa na Instytucji Pośredniczącej, właściwej dla danego Priorytetu. Plany działania poszczególnych priorytetów są następnie omawiane na Komitecie Monitorującym, który rekomenduje je do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej (IZ). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako IZ zatwierdza plany działań zgodnie z tymi rekomendacjami.

Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty" został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawiera on m.in. informacje dotyczące typów projektów planowanych do realizacji w 2001 roku, grup docelowych (odbiorców pomocy) zasad wyboru projektów (w tym kryteriów ich oceny), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, a także terminów ogłaszania konkursów.

Do pobrania
Pobierz plik (Plan_dziaan_2011.pdf)Plan działań 2011619 Kb