Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Aktualności

Ilustracja kategorii

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

19 grudnia 2012

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do pobrania
Pobierz plik (IBE_prezentacja-14.09.2012.pptx)Podstawowe informacje - IBE6114 Kb

Dziewiątka wspiera oświatę

18 grudnia 2012

W ramach Priorytetu IX POKL w obszarze edukacji realizowanych jest wiele projektów/działań wspierających system oświaty. Stanowią one przykłady dobrze zrealizowanych i prowadzonych praktyk.

Szkoła się opłaca

18 grudnia 2012

Raport dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca“ został po raz pierwszy zaprezentowany podczas konferencji pt. Zmieniamy oświatę (listopad 2012r.) podsumowującej dotychczasowe działania we wdrażaniu funduszy europejskich w latach 2007-2013.

Dobre praktyki wykorzystania funduszy unijnych w obszarze oświaty

06 grudnia 2012

Dobre praktyki w projektach systemowych priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty służą jako przykłady inicjatyw wpisujących sie w cele Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER