Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Konkurs "Szkoła się opłaca"

Ilustracja kategorii

Konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"

18 listopada 2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza wszystkich Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do wzięcia udział w konkursie „Szkoła się opłaca – edycja 2014”. Konkurs organizowany jest już po raz drugi. Nagradzane są w nim i promowane najlepsze praktyki edukacyjne.    

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk podejmowanych przez instytucje będące Beneficjentami Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Efekty najlepszych projektów mają stać się zachętą dla kolejnych instytucji do podejmowania podobnych działań, wskazując najbardziej efektywne sposoby wspierania kształcenia.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 28 listopada 2014 do godz. 12 wypełnić formularz zgłoszeniowy i opisać w nim zrealizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Państwa projekt.

Więcej informacji:

Formularz złoszeniowy - Szkoła się opłaca

18 listopada 2014

Formularz zgłoszeniowy Konkursu dobrych praktyk edukacyjnych w ramach projektów POKL "Szkoła się opłaca - edycja 2014" dostępny jest pod adresem:


www.efs.men.gov.pl/konkurs-szkola-sie-oplaca-formularz

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER