Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca dla PO KL informuje, że od 3 lutego 2014 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL o numerze 7.5.2.

Od dnia 3 do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.