Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

GWP (off line)

Ilustracja kategorii

Generator Wniosków Płatniczych wersja 7.5.2

11 lutego 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucja Zarządzająca dla PO KL informuje, że od 3 lutego 2014 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL o numerze 7.5.2.

Od dnia 3 do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER