Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

GWA (on line)

Ilustracja kategorii

Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

02 stycznia 2013

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 16 września 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:

 

https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87

 

Od dnia 16 września 2013 r. na serwerze będzie utrzymywana tylko nowa wersja 8.7 GWA.

W związku z udostępnieniem wersji 8.7 GWA, wersja 8.6 została wyłączona. Aby kontynuować edycję wniosku utworzonego w wersji 8.6, należy wczytać go do generatora w wersji 8.7. Zostanie uaktualniona suma kontrolna wczytywanego pliku, a dalsza praca z wnioskiem będzie możliwa.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER