Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

System realizacji

Ilustracja kategorii

Zasady finansowania PO KL od 7.12.2015 r.

11 grudnia 2015

Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 7 grudnia 2015 r. obowiązuje wersja 10 - załącznik.

 

Zmiana dokumentu dotyczy wyłącznie możliwości zwiększania wartości projektu PO KL ponad 20% jego pierwotnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Dokumenty programowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 stycznia 2013

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych.

Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty:

Więcej

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER