Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".