Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Plany Działania

Ilustracja kategorii

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2014 - 2015 r.

07 kwietnia 2015

W dniu 31 marca 2015 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”.


 W dniu 30 czerwca 2014 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Zmiany w Planie działania dotyczą projektów:

1. Budowa banków zadań; Beneficjent: Centralna Komisja Egzaminacyjna; wydłużenie okresu realizacji projektu do czerwca 2015 r.

2. Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; Beneficjent: Centralna Komisja Egzaminacyjna; wydłużenie okresu realizacji projektu do marca 2015

3. Edukacja dla pracy etap 2; Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; zmniejszenie rezultatu projektu dotyczącego organizacji konferencji z pracodawcami


W dniu 11 lutego 2014  roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała Plan działania na rok 2014-2015 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Plan działania przewiduje realizację dwóch nowych projektów systemowych:

1. Poddziałanie 3.3.3 - Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych - II etap

Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Wartość projektu: 4 168 950,00 zł

2. Poddziałanie 3.4.2 - Edukacja dla pracy etap 2

Beneficjent: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Wartość projektu: 21 200 000,00 zł


Departament Funduszy Strukturalnych udostępnia do konsultacji społecznych projekt Planu Działania dla Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty na 2014 - 2015 r.

Ewentualne uwagi należy przekazywać do 6 grudnia br. na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Departamentu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2013 r.

25 stycznia 2013

W dniu 20 listopada 2013  roku Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu działania na 2013 rok dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Zmiana obejmuje zwiększenie wartości projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidulanych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 1 sierpnia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty".

Zmiany w Planie działania dotyczą projektów:

1. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania, zaplanowanego do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych - usunięcie projektu;

2. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania – nowy projekt zaplanowany do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych od 2013 roku;

3. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji w zakresie organizacyjno-instytucjonalnym - nowy projekt zaplanowany do realizacji przez Instytut Badań Edukacyjnych od 2013 roku;

4. Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych;

5. Pilotaż nowych egzaminów maturalnych realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

6. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;

7. Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty usunięcie projektu zaplanowanego do realizacji przez Ośrodek Rozwoju Edukacji;

8. Zmiana w zakresie kryterium dostępu oraz kryterium strategicznego ramach konkursu nr 1/POKL/3.4.3/2013 pt. „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 15 marca 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" obejmującą zmianę wskaźnika w projekcie "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, etap II".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zaakceptowała modyfikację Planu Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty" obejmującą zmianę beneficjenta systemowego realizującego projekt  "Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".


Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że prowadzi prace nad Planem Działania na 2013 r.

Uwagi do pierwszego projektu Planu Działania na 2013 r. wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2012 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2012 r.

25 stycznia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2011 r.

25 stycznia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 13 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".

Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2010 r.

25 stycznia 2013

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w dniu 16 grudnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania dla Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty".

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER