Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Interpretacje IZ / IP

Ilustracja kategorii

Opinie MEN w indywidualnych sprawach związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych

08 sierpnia 2011

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy opinie Ministerstwa Edukacji Narodowej w indywidualnych sprawach związanych z wydatkowaniem funduszy unijnych. Proszę pamiętać, że są to tylko opinie kierunkowe. Zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej opinie takie, nie są obowiązującym źródłem prawa w Polsce. Zwracamy również uwagę, że każda sprawa dotycząca wynagradzania nauczycieli powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Zatrudnianie nauczycieli w ramach Podziałania 9.1.1. POKL

08 sierpnia 2011

Odpowiedz Pani Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.03.2011 na pismo Pani Elżbiety Bieńkowskiej dotyczące finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów z dnia 26.01.1982 - Karta Nauczyciela w ramach Podziałania 9.1.1. POKL "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

Stanowisko dotyczące zatrudniania i wynagradzania nauczycieli w ramach projektu pn. „indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

08 sierpnia 2011

Stanowisko odnosi się wyłącznie do projektów realizowanych wyłacznie przez szkoły publiczne, których organem prowadzącym jest JST, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki

08 sierpnia 2011

Poniżej zamieszczamy link do strony Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, na której publikowowane są interpretacje dotyczące problematycznych, albo wymagających doprecyzowania zapisów dokumentów regulujących realizacją Programu Kapitał Ludzki.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER