Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dot. kwalifikowalności podatku VAT zawiązanego z usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.

 

Do pobrania
Pobierz plik (14032012_ws_kwalifikowalnoci_podatku_VAT.pdf)Stanowisko MRR188 Kb
Pobierz plik (za_1_do_pisma_z_14032012.pdf)Załącznik 1 277 Kb
Pobierz plik (za_2_do_pisma_z_14032012.pdf)Załącznik 242 Kb