Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydane w kwestii rozbieżnych interpretacji Izb Skarbowych w zakresie możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania z podatku VAT.