Poniżej zamieszczamy stanowisko Instytucji Zarządzajacej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydane w kwestii zatrudniania nauczycieli w projektach finansowanych w ramach PO KL