Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do pobrania
Pobierz plik (Procedura_HelpDesk_PEFS2007_v4.0.pdf)Help Desk PEFS 2007520 Kb