W dwudniowym spotkaniu nauczycieli i dydaktyków z całej Polski w ramach II Kongresu Polskiej Edukacji, które odbyło się w Warszawie 15 i 16 czerwca, wzięło udział ponad 1300 osób. W ramach kongresu zorganizowano 12 sesji tematycznych poświęconym różnych aspektom edukacji: od wychowania przedszkolnego, po edukację zawodową i wyższą.

1. Wczesna edukacja i opieka: kształtowanie kompetencji kluczowych dla powodzenia w życiu

2. Kształcenie nauczycieli − inwestycja w przyszłość edukacji

3. Maturzysta idzie na studia

4. Edukacja i rynek pracy2Kongres

5. Samorządy wobec nierówności edukacyjnych

6. Edukacja i media

7. Matematyka dla każdego - jak uczymy matematyki?

8. Przedmioty przyrodnicze - laboratorium myślenia obywatelskiego

9. Jak nauczyć myślenia historycznego?

10. Przyszły pracownik na lekcji języka polskiego

11. Odroczona dorosłość: jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłe życie?

12. Pozycja społeczna i prestiz zawodu nauczyciela


Podczas Kongresu  przedstawiony został kolejny, trzeci już Raport o stanie edukacji 2012", przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Pierwsza część tegorocznego raportu zawiera analizę obecnego stanu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz pokazuje zmiany legislacyjne dotyczące tego obszaru.

Druga część to obszerne omówienie modernizacji systemu kwalifikacji, która od kilku lat jest prowadzona w Polsce.

Do pobrania:

Raport o stanie edukacji 2012

"Liczą się efekty"

LINKI:

http://www.kongres.ibe.edu.pl/

http://eduentuzjasci.pl/

http://efs.men.gov.pl/Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego/