1 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków w konkursie otwartym na praktyki dla studentów - przyszłych nauczycieli. W 2011 r. w tym konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej ma do rozdysponowania 170 mln zł.

Cel konkursu Celem konkursu nr 6/POKL/ 3.3.2/2009 „Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela" jest zrealizowanie w szkołach praktyk dla studentów, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu nauczyciela. Efektem konkursu ma być wypracowanie najlepszych sposobów organizowania praktyk oraz poprawa ich jakości.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie O środki mogą ubiegać się uczelnie wyższe z uprawnieniami do kształcenia nauczycieli. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły. Chodzi o to, żeby w ramach konkursu została wypracowana rzeczywista i pogłębiona współpraca między uczelniami i organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Odbiorcy pomocy Studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, kadry pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, które przygotowują się do prowadzenia praktyk przez studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

Cele projektów realizowanych w konkursie Dzięki realizacji praktyk absolwenci studiów w specjalizacji nauczycielskiej powinni zostać odpowiednio przygotowani, zarówno w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, szkoły lub placówki. Przyszli nauczyciele powinni zdobyć wiedzę dotyczącą planowania, prowadzenia i dokumentowania lekcji, prowadzenia obserwacji zajęć i ich oceny. Dzięki praktykom muszą nauczyć się krytycznej analizy pracy własnej i ewaluacji osiągnięć uczniów. W czasie praktyk studenci powinni również nauczyć się współpracy z innymi nauczycielami, z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, bibliotekarzem oraz instytucjami oświatowymi oferującymi wsparcie, m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz ośrodkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi, jak też innymi podmiotami z otoczenia szkoły.

Praktyki w szkołach zawodowych W zależności od specyfiki kształcenia prowadzonego przez daną uczelnię, powinna ona podjąć współpracę z wybranymi szkołami zawodowymi prowadzącymi kształcenia w zawodach, odpowiadających profilowi kształcenia uczelni. Praktyki w szkołach zawodowych powinny stworzyć studentom możliwość realizacji zajęć z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego z kształceniem zawodowym. W czasie praktyk studentom powinno zapewnić się możliwość ścisłej współpracy z nauczycielami realizującymi poszczególne nurty kształcenia. Powinni oni zdobyć też umiejętności nawiązywania kontaktów z lokalnymi instytucjami współpracującymi ze szkołą.

Wartość środków Środki przeznaczone na konkurs w latach 2007-2013 wynoszą ponad 306 mln zł, z czego do wykorzystania w 2011 r. pozostało ok. 177 mln zł. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 1 marca, a ponieważ jest to konkurs otwarty, ich ocena będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

***

15 marca 2011 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu na praktyki dla przyszłych nauczycieli.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego wyjaśnimy w jaki sposób, gdzie i kiedy należy się ubiegać o dofinansowanie w konkursie na organizację praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Termin spotkania: 15 marca 2011 r., godz. 11.00-13.00 rejestracja rozpocznie się o godz. 10.30

Miejsce spotkania: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa sala 305

Prosimy o przysłanie informacji o chęci uczestnictwa w spotkaniu do 14 marca 2011 r. na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w tutaj.