Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 18 lutego 2011 r. alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego" została zwiększona o 3 000 000 PLN tj. do kwoty 75 000 000 PLN.