Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Korekta listy rankingowej – VI runda konkursu nr 1POKL/3.4.3/2010 – KOP: 20 – 21.09.2010

16 grudnia 2010

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL informuje, że w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą, na liście rankingowej wniosków złożonych na konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2010 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego", ocenianych w trakcie posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 20 - 21 września br., dokonano korekty wynikającej z pozytywnego rozpatrzenia protestu jednego Wnioskodawcy.

Publikacje z konferencji "Fundusze unijne - wsparcie rozwoju oświaty"

13 grudnia 2010

                      

Z okazji konferencji "Fundusze unijne wsparcie rozwoju oświaty", która odbyła się 8 grudnia 2010 r. w Warszawie przygotowane zostały trzy nowe poradniki beneficjenta.

 

Poniżej zamieszamy je jako pliki do pobrania. Zapraszamy do lektury!

Jak fundusze europejskie służą oświacie?

13 grudnia 2010

Środki finansowe z Unii Europejskiej pomagają w podwyższaniu poziomu wykształcenia młodych ludzi, dzięki czemu rosną także ich szanse na rynku pracy - powiedziała Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, inaugurując dziś (8 grudnia) ogólnopolską konferencję „Fundusze unijne - wsparcie rozwoju oświaty".

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej, które zostały podpisane w listopadzie w 2010 r.

09 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL "Wysoka jakość systemu oświaty" zamieszcza poniżej listę umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej,które zostały podpisane w listopadzie 2010 r.

 

Informacja miesięczna nt. realizacji konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 (wg. stanu na dzień 30 listopada 2010)

09 grudnia 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/POKL/3.3.2/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER