Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Komunikat dotyczący konkursu nr 5/POKL/3.3.2/2009

15 września 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przedstawia poniżej listy umów o dofinansowanie podpisanych w ramach konkursu nr 5/POKL/3.3.2/2009 oraz wykaz osób biorących udział w pracach komisji oceny projektów organizowanych dla powyższych konkursów. 

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w sierpniu 2010 r.

15 września 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III POKL "Wysoka jakość systemu oświaty" zamieszcza poniżej listę umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej,które zostały podpisane w sierpniu w 2010 r. 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009

14 września 2010

Departament Funduszy Strukturalnych , jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach X rundy konkursu otwartego nr 6/3.3.2/POKL/2009 "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_6_POKL_X_RUNDA_1.pdf)lista rankingowa72 Kb

Wynik oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009

14 września 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokonał ponownej oceny merytorycznej 4 wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości", pozytywnie rozpatrzonych przez IP w postępowaniu odwoławczym.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_4_30_31082010.pdf)lista rankingowa63 Kb

Informacja miesięczna nt. realizacji konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 (wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010)

10 września 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/3.3.2/POKL/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER