Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Informacja miesięczna nt. realizacji konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 (wg. stanu na dzień 30 września 2010)

08 października 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/3.3.2/POKL/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XI rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela"

08 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w XI rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_2.pdf)Lista rankingowa 242 Kb

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych we wrześniu 2010 r.

06 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III POKL "Wysoka jakość systemu oświaty" zamieszcza poniżej listę umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej,które zostały podpisane we wrześniu 2010 r.

Wynik oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 - Komisja Oceny Projektów 20 – 21 września 2010 r.

05 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) dokonał ponownej oceny merytorycznej 4 wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009, pozytywnie rozpatrzonych przez IP w postępowaniu odwoławczym.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_4_2009_20_21092010.pdf)lista rankingowa171 Kb

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER