Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 - Komisja Oceny Projektów 11 października 2010 r.

22 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) dokonał ponownej oceny merytorycznej 1 wniosku złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009, pozytywnie rozpatrzonego przez IP w postępowaniu odwoławczym.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_konkurs_nr_4.pdf)Lista rankingowa32 Kb

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach VII rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego "

22 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach VII rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010.

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_konkurs_nr_1.pdf)Lista rankingowa70 Kb

Komunikat dot. udostępnienia Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wykorzystującego połączenie szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

14 października 2010

Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 14 października 2010 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) wykorzystujący szyfrowane połączenie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Komunikat dot. konkursu nr 1/POKL/3.4.3/2010

13 października 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 1/POKL/3.4.3/2010 w ramach typu projektu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Komunikat w sprawie świadczenia usługi Help Desk dla użytkowników Systemu PEFS w zakresie PO KL.

13 października 2010

Departament Funduszy Strukturalnych jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL "Wysoka jakość systemu oświaty"uprzejmie informuje, że Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisał umowę na świadczenie usługi wsparcia technicznego w postaci Help Desk dla użytkowników Systemu PEFS w zakresie PO KL z firmą S&T Services Polska.

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER