Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Konferencja otwierająca debatę społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji

17 listopada 2010

8 listopada 2010 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca debatę społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji w ramach projektu systemowego "Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Komunikat dotyczący konkursu nr 1/POKL/3.3.4/2009

12 listopada 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przedstawia poniżej listę umów o dofinansowanie podpisanych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2009 oraz wykaz osób biorących udział w pracach komisji oceny projektów organizowanych dla powyższego konkursu.

Informacja miesięczna nt. realizacji konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 (wg. stanu na dzień 31 października 2010)

09 listopada 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/POKL/3.3.2/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku w 2010 r.

08 listopada 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL "Wysoka jakość systemu oświaty" zamieszcza poniżej listę umów o dofinansowanie projektów, wyłonionych w procedurze konkursowej,które zostały podpisane w październiku 2010 r.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XII rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela"

02 listopada 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w XII rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009. Komisja Oceny Projektów, powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, w dniu 21 października 2010 r. oceniła 5 wniosków o dofinansowanie projektów,

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa8.pdf)Lista rankingowa200 Kb

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER