Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Komunikat w sprawie zamknięcia konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010

25 listopada 2010

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Ministerstwie Edukacji Narodowej informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. zamyka konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2010 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Komunikat ws. braku konieczności zwrotu środków do 30.11.2010 r.

25 listopada 2010

Departament Funduszy Strukturalnych, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), pragnie poinformować, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, nie przewiduje się wydania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Zawieszenie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009

25 listopada 2010

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, informuje, że z dniem 23 grudnia 2010 r. zawiesza konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach VIII rundy oraz 2 wniosków w ramach VII rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010

19 listopada 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach VIII rundy oraz 2 wniosków, które podlegały uzupełnieniu na etapie oceny formalnej, złożonych w ramach VII rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego ".

Do pobrania
Pobierz plik (lista.pdf)Lista rankingowa82 Kb

Spotkanie na temat projektu dotyczącego indywidualizacji

19 listopada 2010

29 października 2010 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło sie spotkanie dotyczące projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". W spotkaniu wzieła udział pani Lilla Jaroń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu p. Minister podkreśliła, że zindywidualizowane podejście do każdego ucznia, uwzględniające specyficzne potrzeby i predyspozycje, to sposób na maksymalne wykorzystanie zasobów, jakimi dysponuje szkoła: kompetencji nauczycieli i ich czasu oraz istniejącej bazy środków techno-dydaktycznych. Indywidualizacja musi stać się częścią powszechnej praktyki szkolnej.

Załączniki:

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER