Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

2010

Komunikat doty. konkursu nr 1/POKL/3.4.3/2010

07 grudnia 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 1/POKL/3.4.3/2010 w ramach typu projektu pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Jednocześnie IP przypomina, że z powodu ujęcia w Planie Działania na 2011 rok analogicznego typu konkursu w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3, typu projektu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w oparciu o nowe kryteria wyboru oraz planowanych zmianach Systemu Realizacji PO KL powyższy konkurs z dniem 1 stycznia 2011 r. zostaje zamknięty.

Do pobrania
Pobierz plik (harmonogram_7_grudnia_1.pdf)Harmonogram29 Kb

Wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego w ramach XI rundy konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009

06 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosku złożonego pierwotnie w rundzie XI konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela, przekazanego do powtórnej oceny w wyniku procedury odwoławczej.

Do pobrania
Pobierz plik (Lista_rankingowa___konkurs_nr_6.pdf)Lista rankingowa88 Kb

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach IX rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010

06 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w IX rundzie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2010 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Do pobrania
Pobierz plik (Lista_rankingowa___konkurs_nr_1_1.pdf)Lista rankingowa138 Kb

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

03 grudnia 2010

Mając na uwadze liczne pytania i wątpliwości związane z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" zostało stworzone zestawienie zawierające zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ww. projektu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w XIII rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009

03 grudnia 2010

Departament Funduszy Strukturalnych (Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w XIII rundzie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela".

Do pobrania
Pobierz plik (lista_rankingowa_3.pdf)Lista rankingowa254 Kb

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER