Od 1 stycznia 2011 r. wchodzi w zycie modyfikacja wzoru wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z tym Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła dostosowaną do ww. wzoru wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych 6.4.

 Nowa, obowiązująca od 1 stycznia 2011 r., wersja generatora dostępna jest pod adresem https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA64/.

Wnioski składane do 31 grudnia 2010 r. powinny być przygotowane w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3. Ze względu na potencjalną konieczność wprowadzenia zmian do wniosków o dofinansowanie utworzonych w wersji 5.3 GWA i złożonych do 31 grudnia 2010 r. nowa wersja GWA będzie umożliwiała ich edycję oraz zapis w wersji 5.3. Ze względu na znaczne zmiany wprowadzone we wzorze wniosku o dofinansowanie projektu nowa wersja GWA nie będzie dokonywała konwersji danych utworzonych w wersji 5.3 na zgodne z wersją 6.4 GWA.

Do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od 1 stycznia 2011 r. musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 6.4.
Generator Wniosków Aplikacyjnych 6.4. w wersji off-line zostanie udostęniony uzytkownikom pod koniec stycznia 2011 r.