Wersja kontrastowa strony
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej MEN

Aktualności

Ilustracja kategorii

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

04 lutego 2016

22 grudnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 7 stycznia 2016 roku i opublikowana 14 stycznia br. Link:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/64

 ibe

więcej

Środa z Funduszami

29 stycznia 2016

Spotkania pn. Środa z Funduszami są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 10.00. Podczas spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich są prezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców.

Logo EFS

więcej

Poradnik - Równość szans

21 stycznia 2016

Instytucja Zarządzająca opracowała publikację pt. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami mającą na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod kątem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Logo EFS

 

więcej

Spotkanie dotyczące konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16

15 stycznia 2016
Instytucja Pośrednicząca MEN zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16.

logo POWER-poziom

więcej

Pierwszy Konkurs PO WER w ramach II Osi Priorytetowej

28 grudnia 2015

23 grudnia 2015 r. ukazało się pierwsze ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 w ramach II Osi Priorytetowej.

logo POWER-poziom

więcej

Plakat dotyczący dofinansowania 2014-2020

17 grudnia 2015

 Beneficjenci projektów 2014-2020 umieszczają plakat informacyjny dotyczący wsparcia z UE.

 

Logo EFS

 

więcej

Po lewej stronie - logo i napis Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Na środku - logo i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po prawej stronie - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Przejście do strony głównej MEN

NEWSLETTER